Käännökset kielelle ruotsi:

  • klåda   
  • klia   
  • skabb   

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta suomi -ruotsi. (1)

kutistaklia; skabb

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kutina", käännösmuisti

add example
Paikallisia yliherkkyysreaktioita (pistoskohdan punoitus, turvotus ja kutina) voi esiintyä insuliinihoidon aikanaLokala överkänslighetsreaktioner (rodnad, svullnad och klåda vid injektionsstället) kan uppkomma vid behandling med insulin
Kuten millä tahansa insuliinihoidolla, pistoskohdan reaktioita (kipu, kutina, nokkosihottuma, turvotus, tulehdus) voi esiintyäI likhet med annan insulinbehandling kan reaktioner på injektionsstället uppträda och ge smärta, klåda, urticaria, svullnad och inflammation
Kutina, ihottuma (mukaan lukien punoittava ihottuma ja täpläinen (makulaarinen) ihottuma), lisääntynyt hikoiluKlåda, utslag (inklusive erytematösa och fläckvisa utslag), ökad svettning
%: lla desloratadiinipotilaista kutina parani vähintään ‧ %: sesti.Lumeryhmässä vastaava tulos saavutettiin ‧ %: lla potilaistaEn mer än ‧ % förbättring av pruritus observerades hos ‧ % av patienterna behandlade med desloratadin jämfört med ‧ % av de placebobehandlade patienterna
Ihoreaktiot depotlaastarin kiinnityskohdassa (esim. kiinnityskohdan punoitus, kiinnityskohdan kutina, kiinnityskohdan turvotus, kiinnityskohdan ihottuma, kiinnityskohdan ärsytys), asteeniset tilat (esim. väsymys, voimattomuus), kuume, laihtuminenHudreaktioner på applikationsstället (t ex erytem, pruritus, ödem, dermatit eller irritation på applikationsstället), asteniska tillstånd (t ex trötthet, asteni), pyrexi, viktnedgång
Kun suositeltu aloitusannos oli ‧ mg/m‧/vrk hoidettaessa ‧ ihon T-solulymfooma-potilasta, useimmin raportoidut haittavaikutukset olivat hyperlipemia ((lähinnä kohonnut triglyseridien pitoisuus) ‧ %), hypotyreoosi (‧ %), hyperkolesterolemia (‧ %), päänsärky (‧ %), leukopenia (‧ %), kutina (‧ %), astenia (‧ %), ihottuma (‧ %), hilseilevä ihottuma (‧ %) ja kipu (‧ %Hos ‧ patienter med CTCL behandlade med den rekommenderade initialdosen på ‧ mg/m‧/dag var de oftast rapporterade biverkningarna för Targretin, hyperlipidemi ((huvudsakligen förhöjda triglyceridvärden) ‧ %), hypotyreoidism (‧ %), hyperkolesterolemi (‧ %), huvudvärk (‧ %), leukopeni (‧ %), pruritus (‧ %), asteni (‧ %), hudutslag (‧ %), exfoliativ dermatit (‧ %) och smärta (‧ %
Jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriisi: laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoiluOm du upplever följande symtom ska du genast kontakta läkare: utbredda hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), kraftig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med snabba hjärtslag och svettningar
Yleisiä (> ‧ potilaasta), pistoskohdassa havaitut sivuvaikutukset: mustelmat, kutinaVanliga (fler än ‧ på ‧ patienter), biverkningar vid injektionsstället inkluderar: blåmärken, klåda
Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät ‧ käyttäjällä ‧: sta) • epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat), sekavuus, epätavalliset unet, univaikeudet • Parkinsonin tautiin liittyvät tahattomat liikkeet (dyskinesia), huimauksen tunne seisomaan noustaessa verenpaineen alenemisen seurauksena, päänsärky • oksentelu, ripuli, ummetus, närästys, suun kuivuminen • suurentuneet tai poikkeavat maksan toimintakoetulokset • ihottuma, punoitus, kutina, hikoilun lisääntyminen • säärten ja jalkaterien turpoaminen, heikotuksen tunne, painon lasku • kaatumisetVanliga biverkningar (uppträder hos fler än ‧ av ‧, men färre än ‧ av ‧ patienter) • syn-och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), förvirring, ovanliga drömmar, svårighet att sova • ofrivilliga rörelser relaterade till Parkinsons sjukdom (dyskinesi), yrsel vid resande från sittande eller liggande ställning på grund av blodtrycksfall, huvudvärk • kräkningar, diarré, förstoppning, halsbränna, muntorrhet • förhöjda eller onormala leverfunktionsvärden • utslag, rodnad, klåda, ökad svettning • svullnad i ben och fötter, svaghetskänsla, viktminskning • falltendens
Kutista valintaaMinska markering
Montako kutia?Hur många kulor har du?
Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu päivystyspoliklinikalle. • Nielemis-tai hengitysvaikeuksia • Kasvojen, kurkun alueen, käsien tai jalkojen turvotus • Hermostunut tai ahdistunut olo, tykytyksen tunne, ihon äkillinen punoitus ja/tai lämmöntunne • Voimakas ihottuma, kutina tai nokkosihottuma (punoittavat tai kalpeat ihopaukamat, jotka usein kutiavat) Vakavat allergiset reaktiot ovat melko harvinaisia• Svårigheter att svälja eller att andas • Svullnad av ansikte, hals, händer eller fötter • Känsla av nervositet eller oro, bultande känsla, plötslig rodnad i huden med eller utan värmekänsla • Svåra hudutslag, klåda eller nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar
Pistoskohdan reaktiot (mukaan lukien verenvuoto, mustelma, punoitus, kutina, kipu, turvotus) *Reaktioner på injektionsstället (inklusive blödning, blåmärken, erytem, klåda, smärta, svullnad) *
IntronAn yleisimmät haittavaikutukset (tavallisesti useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) ovat virusinfektio, nielutulehdus, ruokahaluttomuus, masentuneisuus, unettomuus, ahdistuneisuus, mielialan horjuvuus, päänsärky, keskittymisvaikeudet, huimaus, yskä, hengenahdistus, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu, hiustenlähtö, kutina, ihon kuivuminen, ihottuma, lihassärky, nivelkipu, luu-ja lihaskipu, pistokohdan reaktio tai tulehdus, väsymys, vilunväristykset, kuume, vilustumisen kaltaiset oireet, voimattomuus, ärtyneisyys ja painon aleneminenDe vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än ‧ patient av ‧) är virusinfektioner, faryngit (halsont), anorexi (aptitnedsättning), depression, sömnsvårigheter, oro, humörsvängningar, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, hosta, dyspné (andnöd), illamående, diarré, magsmärtor, håravfall, klåda, torr hud, hudutslag, myalgi (muskelvärk), artralgi (ledvärk), muskuloskeletal smärta (ont i muskler och skelett), reaktioner på injektionsstället (bland annat inflammation), trötthet, frossbrytningar, feber, influensaliknande symptom, asteni (orkeslöshet), irritabilitet och viktnedgång
Yleiset haittavaikutukset (esiintyy vähemmän kuin yhdellä kymmenestä mutta enemmän kuin yhdellä sadasta lääkettä käyttävästä henkilöstä) • Ruokahalun menetys • Nukkumisvaikeudet (unettomuus) • Sydämenlyönnin tuntuminen (sydämentykytys) • Nenän tukkoisuus • Oksentelu, ylävatsakipu ja suun kuivuminen • Ihon epänormaali punoitus (punavihottuma), lisääntynyt hikoilu, yöhikoilu ja kutina (pruritus) • Jäsensärky, selkäsärky • Nokkosihottuma, mustelmat, pistoskohdan ihottuma ja turvotus, heikkous ja rintakipuVanliga biverkningar (uppträder hos färre än ‧ av ‧ patienter men hos fler än ‧ av ‧ som använder läkemedlet) • Aptitförlust • Sömnsvårigheter • Hjärtklappning • Nästäppa • Kräkningar, smärta i övre delen av buken, muntorrhet • Onormal hudrodnad (erytem), ökad svettning, nattsvettningar och klåda • Smärta i armar, ben och rygg • Nässelutslag, blåmärken, hudutslag och svullnad vid injektionsstället, svaghetskänsla och bröstsmärtor
Yleisimpiä Cerezymeen liittyviä sivuvaikutuksia (havaittu ‧ – ‧ potilaalla ‧ potilaasta) ovat hengitysoireet, urtikaria, angioödeema, pruritus (kutina) sekä muut ihottumatDe vanligaste biverkningarna av Cerezyme (förekom hos mellan en och tio av ‧ patienter) är andningssymptom, urticaria eller angioödem (nässelfeber), klåda och hudutslag
Muita harvoissa tapauksissa havaittuja sivuvaikutuksia olivat makuaistin häiriö, pahoinvointi, pistoskohdan reaktiot, kuume, allergiset (vakavat) reaktiot, epänormaali verenpaine, huimaus, kutina ja ihottumaAndra biverkningar som observerats i sällsynta fall är dysgeusi (förändrad smakupplevelse), illamående, reaktioner på injektionsstället, pyrexi (feber), allergiska eller anafylaktiska (allvarliga allergiska) reaktioner, onormalt blodtryck, yrsel, pruritus (klåda) och utslag
Melko harvinaiset: pistoskohdan nokkosrokko Yleisyys tuntematon: pistoskohdan tulehdus, turvotus, kipu, kutina ja punoitusVanlig: reaktioner på injektionsstället Mindre vanlig: urtikaria på injektionsstället Okänd förekomst: inflammation, svullnad, smärta, klåda och erytem på injektionsstället
Yleistyneet ihoreaktiot kuten kutina, urtikaria ja määrittelemätön ihottumaGenerella hudreaktioner inklusive klåda, urtikaria och ospecifika hudutslag
Yleiset: pistoskohdan reaktiot Melko harvinaiset: pistoskohdan nokkosrokko Yleisyys tuntematon: pistoskohdan tulehdus, turvotus, kipu, kutina ja punoitusVanlig: reaktioner på injektionsstället Mindre vanlig: urtikaria på injektionsstället Okänd förekomst: inflammation, svullnad, smärta, klåda och erytem på injektionsstället
Iho ja ihonalainen kudos Melko harvinaiset: ihottuma Harvinaiset: urtikaria, kutina *Hud och subkutan vävnad Mindre vanlig: utslag Sällsynt: urtikaria, klåda *
Maksan suurentuma, hyperbilirubinemia Alopesia, kutina *, ihon kuivuminen *, ihottuma *Hepatomegali, hyperbilirubinemi Alopeci, pruritus *, torr hud *, utslag *
Iho ja ihonalainen kudos Yleiset: ekkymoosi injektiokohdassa, lisääntynyt hikoilu Melko harvinaiset: kutina, ihottumaHud och subkutan vävnad Vanlig: ekkymos vid injektionsstället, ökad svettning.Mindre vanlig: klåda, utslag
Puregonin kliininen käyttö lihakseen tai ihon alle annettuna voi aiheuttaa injektiokohdan reaktioita.Tavallisesti raportoituja reaktioita pistoskohdassa ovat mustelmanmuodostus, kipu, punoitus, turvotus ja kutina (‧ %: lla kaikista hoidetuista potilaistaKlinisk användning av Puregon, intramuskulärt eller subkutant, kan ge reaktioner vid injektionsstället: blåmärke, smärta, rodnad, svullnad och klåda är vanligt rapporterade (‧ % av alla behandlade patienter
Näytetään sivua 1. Löydetty 764 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kutina.Löydetty: 0,63 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.