Käännökset kielelle ruotsi:

  • klåda   
  • klia   
  • skabb   

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta suomi -ruotsi. (1)

kutistaklia; skabb

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kutina", käännösmuisti

add example
Nyt alkaa olla aikamoinen kutinaJag börjar känna mig pirrig som fan
Kutina * Ihottuma * Hikoilun lisääntyminen *Pruritus * Hudutslag * Ökad svettning *
Seuraavia haittavaikutuksia on odotettavissa Pramipexole Teva-hoidon aikana: epänormaalit unet, sekavuus, ummetus, harhaluulo, heitehuimaus, dyskinesia, uupumus, aistiharhat, päänsärky, hyperkinesiat, hypotensio, lisääntynyt syöminen (ahmiminen, ylensyöminen), unettomuus, libidohäiriöt, pahoinvointi, perifeerinen turvotus, vainoharhaisuus, sairaalloinen pelihimo, hyperseksuaalisuus ja muu epänormaali käyttäytyminen, uneliaisuus, painon lisääntyminen, äkillinen nukahtaminen, kutina ja ihottuma sekä muunlainen yliherkkyysFöljande biverkningar kan förväntas vid behandling med Pramipexole Teva: onormala drömmar, förvirring, förstoppning, vanföreställning, yrsel, dyskinesi, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hyperkinesi, hypotension, ökat matintag (hetsätning, hyperfagi), sömnlöshet, störningar av libido, illamående, perifert ödem, paranoia, spelberoende, hypersexualitet och andra beteendeförändringar, somnolens, viktökning, episoder av plötsligt insomnande, pruritus och hudutslag och annan överkänslighet
Julkaisussa esitellään tär keimpiä tekijöitä , jotka voivat v ai kuttaa Venäjän tulevaisuuteen ja taloudellisiin mahdollisuuksiin ja näkymiin .I publikationen skildras i stora drag de huvudsakliga faktorer som kan komma att påverka Ryss lands framtid samt dess ekonomis ka potential och framtidsutsikter :
Joissakin tapauksissa on havaittu paikallisreaktioita (kipu, punoitus, kutina, turvotus ja mustelmat) pistoskohdassaReaktioner på injektionsstället (smärta, rodnad, klåda och blåmärke) har observerats i några fall
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper ‧ Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symptom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Yhteisen valuutan käyttöönoton tavoite vuonna 1999 vai kuttaa ¡ o nyt pankkialan toimintakenttään ¡ a pakottaa luomaan uusia käytäntöjä .Målet att introducera den gemensamma valutan 1 999 påverkar redan nu bankvärlden och tvingar fram nya rutiner .
Siirtyminen yhteismarkkinoiden toiseen vai heeseen - jossa useilla aloilla sovelletaan määräenemmistös ääntöä - , yhteisten direktiivien toimeenpano kuuden maan talouspolitiikassa kuulemisten ja kausittaisten keskustelujen avulla sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden Euroopan maiden liittyminen taloudellisen yhteisön elämään ovat tapahtumia , joilla on väistämättä poliittisia seurauksia . Minusta vai kuttaa kuitenkin kiistattomasti siltä , että tarvitaan luonteeltaan selvästi poliittisia , tehokkaita ja yksiselitteisiä päätöksiä ennen kuin Euroopan yhdentyminen pääsee suuntautumaan lopullista määränpäätään kohti .Övergången till den andra fasen av den gemensamma marknaden , under vilken regeln om kvalificerad majoritet skall tillämpas på en rad områden , är genom förandet av gemensamma direktiv inom den ekonomiska politiken i de sex länderna , tack vare regelbundna samråd och diskussioner , Storbritanniens och andra europeiska länders kommande deltagande i den ekonomiska gemenskapens liv är händelser som definitivt innehåller politiska konsekvenser , men det före faller mig också obestridligt att enbart beslut av rent politisk art , effektiva och tydliga beslut , kan aktivera det europeiska enandets kurs , genom att bestämt leda den mot slutmålet .
• maksatulehduksen aiheuttama ihon tai silmien keltaisuus, kutina tai vatsakipu• gul hy eller gula ögon, klåda, eller smärta i buken (magen) orsakad av inflammation i levern
Yleisiä DaTSCANin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia ovat lisääntynyt ruokahalu, päänsärky, kutina (tunne siitä, että jokin ryömii iholla tai ihon alla) ja huimausVanliga biverkningar som har konstaterats i samband med användning av DaTSCAN är ökad aptit, huvudvärk, myrkrypningar (en känsla av att något kryper på eller under huden) och yrsel
Yleisimmät haittavaikutukset (yli yhdellä ‧: sta ja alle yhdellä ‧: stä hoidetusta potilaasta) ovat: • Päänsärky • Ripuli, pahoinvointi, oksentelu • Ihottuma, kutina • Ongelmat laskimossa, johon lääke annetaan (mukaan lukien pistoskohdan tulehdus, kovettuma, turvotus tai nesteen vuoto pistoskohtaa ympäröivään kudokseen ja ihoonDe vanligaste (hos fler än ‧ av ‧ patienter och färre än ‧ av ‧ patienter) biverkningarna är: • Huvudvärk • Diarré, illamående, kräkningar • Utslag, klåda • Problem vid venen i vilken läkemedlet ges (inkluderande inflammation, bildning av en knöl, svullnad vid injektionsstället eller läckage av vätska in i vävnad och hud omkring injektionsstället
Puregonin kliininen käyttö lihakseen tai ihon alle annettuna voi aiheuttaa injektiokohdan reaktioita.Tavallisesti raportoituja reaktioita pistoskohdassa ovat mustelmanmuodostus, kipu, punoitus, turvotus ja kutina (‧ %: lla kaikista hoidetuista potilaistaKlinisk användning av Puregon, intramuskulärt eller subkutant, kan ge reaktioner vid injektionsstället: blåmärke, smärta, rodnad, svullnad och klåda är vanligt rapporterade (‧ % av alla behandlade patienter
• ruokahaluttomuus • paha olo (pahoinvointi) • oksentelu • kuume • mahakipu (vatsakivut) • ihon ja silmien keltaisuus • tumma virtsa • ihon kutina• aptitförlust • illamående • kräkningar • feber • magont •-gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot) • mörkfärgad urin • klåda i huden
Jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriisi: laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoiluOm du upplever följande symtom ska du genast kontakta läkare: utbredda hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), kraftig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med snabba hjärtslag och svettningar
• ihottuma, kutina, hiustenlähtö; • väsymys; • kuume. ev• Utslag, klåda, håravfall; • Trötthetsymptom; • Feber. tä
Seuraavia haittavaikutuksia on odotettavissa Oprymea-hoidon aikana: epänormaalit unet, sekavuus, ummetus, harhaluulo, heitehuimaus, dyskinesia, uupumus, aistiharhat, päänsärky, hyperkinesia, hypotensio, lisääntynyt syöminen (ahmiminen, ylensyöminen), unettomuus, libidohäiriöt, pahoinvointi, perifeerinen turvotus, vainoharhaisuus, sairaalloinen pelihimo, hyperseksuaalisuus sekä muu epänormaali käyttäytyminen, uneliaisuus, painon lisääntyminen, äkillinen nukahtaminen, kutina ja ihottuma ja muu yliherkkyysFöljande biverkningar kan förväntas vid behandling med Oprymea: onormala drömmar, förvirring, förstoppning, vanföreställning, yrsel, dyskinesi, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hyperkinesi, hypotension, ökat matintag (hetsätning, hyperfagi), sömnlöshet, störningar av libido, illamående, perifert ödem, paranoia, patologiskt spelberoende, hypersexualitet och andra beteendeförändringar, somnolens, viktökning, episoder av plötsligt insomnande, pruritus och hudutslag och annan överkänslighet
• Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
Harvinaisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi: tulehdus keuhkoissa (keuhkoputkitulehdus), surullinen mieliala (depressio), nukahtamisvaikeudet (unettomuus), heikentynyt näkö, hengitysvaikeus, vatsakipu, ummetus, mahan turpoaminen (ruuansulatushäiriö), huonovointisuuden tunne, epänormaali maksan toiminta, ihon ja limakalvon nopea turpoaminen (angioedeema), ihon punoitus, allergiset reaktiot kuten kutina tai ihottuma, lisääntynyt hikoilu, nokkosrokko, nivelkipu ja kipu raajoissa, lihaskrampit, flunssankaltaiset oireet, kipu, veren virtsahappopitoisuuden nousu, veren matala natriumpitoisuus, veren kreatiniinipitoisuuden, maksaentsyymien tai kreatiniinikinaasiarvojen nousuSällsynta biverkningar kan inkludera: Inflammation i lungorna (bronkit); nedstämdhet (depression); sömnsvårigheter (insomnia); nedsatt syn; andningssvårigheter; magsmärta, förstoppning, väderspänning (dyspepsi), illamående; avvikande leverfunktion; hastig svullnad av huden och slemhinnor (angioödem), rodnad av huden (erytem); allergiska reaktioner som klåda eller utslag; ökad svettning, nässelutslag (urtikaria); ledvärk (artralgi) och smärta i armar och ben, muskelkramper; influensalik sjukdom; smärta; ökade nivåer av urinsyra i blodet, låga nivåer av natrium i blodet, ökade nivåer av kreatinin, leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bidväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Melko harvinainen yliherkkyys, kutina, ihottuma Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Tätä tukea ei kutienkaan myönnetä henkilölle , joka ilmoittaa lapsensa päivähoitoon .För tvillingar ges bidraget fram till slutet av det första obligatoriska skolåret och för barn med kronisk sjukdom eller all varligt funktionshinder fram till tio års ålder .
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Markkinoille tulemisen jälkeen on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia (esiintymistiheyttä ei tiedetä): allergiset reaktiot, jotka voivat olla vakavia (mukaan lukien nokkosihottuma, ihottuma ja kutina) ja aiheuttaa hengitys-tai nielemisvaikeuksiaFöljande biverkningar har rapporterats efter godkännandet (frekvens okänd): allergiska reaktioner vilka kan vara allvarliga och som kan inkludera nässelfeber, utslag och klåda samt orsaka svårigheter att andas eller svälja
Alopesia, kutina, ihon kuivuminen, ihottuma Psoriaasi, psoriaasin paheneminen, ekseema, valoherkkyysreaktio, makulopapulaarinen ihottuma, punoittava ihottuma, ihotulehdus, akne, furunkuloosi *, eryteema, ihon häiriö, mustelmat, lisääntynyt hikoilu, epänormaali karvan rakenne, kynnen häiriö *Alopeci, pruritus, torr hud, utslag Psoriasis, förvärrad psoriasis, eksem, fotosensitivitetsreaktion, makulopapulösa utslag, erytematösa utslag, dermatit, akne, furunkulos *, erytem, hudbesvär, blåmärken, ökad svettning, onormal hårstruktur, nagelbesvär *
Silmät Vitreiitti, lasiaisirtauma, verkkokalvon verenvuoto, näköhäiriöt, Hyvin yleiset silmäkipu, lasiaissamentumat, sidekalvon verenvuoto, silmän ärsytys, roskan tunne silmässä, kyynelnesteen erityksen lisääntyminen, luomitulehdus, silmien kuivuminen, silmän verekkyys, silmien kutinaÖgon Vitrit, glaskroppsavlossning, retinalblödning, synstörning, ögonsmärta, Mycket vanliga prickar/fläckar i synfältet, konjunktivalblödning, ögonirritation, känsla av främmande kropp i ögonen, ökad tårbildning, blefarit, torrhet i ögat, okulär hyperemi, ögonklåda
Näytetään sivua 1. Löydetty 898 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kutina.Löydetty: 0,375 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.