Käännökset kielelle ruotsi:

  • klåda   
  • klia   
  • skabb   

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta suomi -ruotsi. (1)

kutistaklia; skabb

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kutina", käännösmuisti

add example
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, ‧ kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto ‧ psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Iho, yleinen: kutina; melko harvinainen: nokkosihottuma, ihon punotus, ihottuma, hikoilun lisääntyminen; harvinainen: kasvojen turvotus, kylmänhikisyysHuden, vanlig: klåda; mindre vanlig: nässelfeber, hudrodnad, utslag, ökad svettning; sällsynt: ansiktssvullnad, svettning
• Ihomuutokset pistoskohdassa.Tähän kuuluu turvotus, kovettuma, mustelma, verenpurkauma ihoon (hematooma), ihottuma, kutina ja ihon värin muutokset. • Ihon punoitus • Nenä-ja kurkkuinfektio tai kurkkukipu • Nenäkipu tai valuva nenä tai sivuontelokipu (sinuiitti) • Veren alhainen kaliumtaso • Korkea tai matala verenpaine (hypertensio tai hypotensio) • Hengenahdistus liikkuessasi • Kurkun ja kurkunpään kipu • Ruoansulatushäiriöt • Painon lasku • Letargia • Yleinen huonovointisuus • Lihaskivut • Ahdistuneisuus tai unettomuus • Sekavuus • Hiustenlähtö• Låga halter kalium i blodet. • Högt eller lågt blodtryck (hypertoni eller hypotoni). • Andfåddhet vid ansträngning. • Smärta i halsen och stämbanden. • Matsmältningsbesvär. • Viktminskning. • Håglöshet. • Allmän sjukdomskänsla. • Muskelvärk. • Ångest och sömnsvårigheter (insomni). • Förvirringstillstånd. • Håravfall
Ihottuma, kutina Melko harvinaisetMindre vanlig
Yleiset: ihottuma, ekseema, kutina Haittavaikutusseurannan mukaan: alopesia: useissa tapauksissa hiukset kasvoivat takaisin, kun Keppran käyttö keskeytettiinVanliga: utslag, eksem, klåda Rapporter efter marknadsföring: alopeci: i flera fall sågs återhämtning när Keppra sattes ut
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bidväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Nokkosihottuma, ihottuma, kutina, valoyliherkkyys Angioedeema AlopesiaUrtikaria, hudutslag, pruritus, ljuskänslighet Angioödem Alopeci
Allergiset reaktiot (esim. ihottuma, kutina, yliherkkyysAllergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet
Odotettavissa olevat haittavaikutukset Seuraavia haittavaikutuksia on odotettavissa SIFROL-hoidon aikana: epänormaalit unet, muistinmenetys, heikentyneeseen impulssikontrolliin ja pakko-oireiluun liittyvät käyttäytymisoireet kuten ahmiminen ja pakonomainen ostaminen, hyperseksuaalisuus ja sairaalloinen pelihimo, sekavuus, ummetus, harhaluulo, heitehuimaus, dyskinesia, uupumus, aistiharhat, päänsärky, hyperkinesia, ylensyöminen, hypotensio, unettomuus, libidohäiriöt, pahoinvointi, vainoharhaisuus, perifeerinen turvotus, kutina, ihottuma ja muu yliherkkyys, levottomuus, uneliaisuus, äkillinen nukahtaminen, pyörtyminen, näköhäiriöt mukaan lukien näön hämärtyminen ja huonontunut näöntarkkuus, oksentelu, painon väheneminen, painon lisääntyminenFörväntade biverkningar Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med SIFROL: onormala drömmar, minnesförlust, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässiga symtom som hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende; förvirring, förstoppning, vanföreställningar, yrsel, dyskinesi, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, sömnlöshet, störningar av libido, illamående, paranoia, perifert ödem, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synstörningar inklusive dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning, viktökning
Yleinen heikkouden tunne, nesteretentiosta johtuva turvotus, kipu (mukaan lukien vatsa-, selkä-, rinta-ja nivelkipu), pahoinvointi ja oksentelu, ripuli, kuume, kurkkukipu, suun ja/tai ruoansulatuskanavan haavat ja tulehdus, yskä, nenäverenvuoto, vuotava nenä, ihottuma, kutina, kynsisairaus, akne, kuiva ‧ iho, ruokahaluttomuus, hengästyneisyys, veren alhaiset kaliumtasot (mikä voi aiheuttaa lihasheikkoutta), alhainen punasolumäärä, korkea verensokeri, korkea kolesterolin ja muiden veren rasvojen määrä, märkäpesäkkeet, infektiot, virtsatieinfektiot, epänormaali munuaistoiminta (munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien), makuaistin muutosAllmän svaghetskänsla, svullnad orsakad av vätskeansamling, smärta (inklusive buk-, rygg-, bröst-och ledsmärta), sjukdomskänsla, illamående, kräkningar, diarré, feber, ont i halsen, sår och inflammation i munnen och/eller matsmältningskanalen, hosta, näsblödning, rinnsnuva, utslag, klåda, nagelsjukdom, akne, torr hud, aptitlöshet, andfåddhet, låg kaliumhalt i blodet (vilket kan orsaka muskelsvaghet), låg halt av röda blodkroppar, högt blodsockervärde, högt kolesterol och andra blodfettsvärden, bölder, infektioner, urinvägsinfektioner, onormal njurfunktion (inklusive njursvikt), förändrat smaksinne
Lieviä haittavaikutuksia ovat pistoskohdassa esiintyvät mustelmat, kipu, punoitus, turvotus ja kutinaLindriga biverkningar man kan få är; blåmärken, smärta, rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället
Kuten millä tahansa insuliinihoidolla, pistoskohdan reaktioita (kipu, kutina, nokkosihottuma, turvotus, tulehdus) voi esiintyäI likhet med annan insulinbehandling kan reaktioner på injektionsstället uppträda och ge smärta, klåda, urticaria, svullnad och inflammation
Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
Yleiset: pistoskohdan reaktiot Melko harvinaiset: pistoskohdan nokkosrokko Yleisyys tuntematon: pistoskohdan tulehdus, turvotus, kipu, kutina ja punoitusVanlig: reaktioner på injektionsstället Mindre vanlig: urtikaria på injektionsstället Okänd förekomst: inflammation, svullnad, smärta, klåda och erytem på injektionsstället
Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
Muita paikallisia reaktioita olivat punoitus, kipu/aristus, kutina, vuoto ja kirvelyAndra lokala reaktioner inkluderade erytem, smärta/ömhet, klåda, vätskeutsöndring och en brännande känsla
Odotettavissa olevat haittavaikutukset Seuraavia haittavaikutuksia on odotettavissa MIRAPEXIN-hoidon aikana: epänormaalit unet, muistinmenetys, heikentyneeseen impulssikontrolliin ja pakko-oireiluun liittyvät käyttäytymisoireet kuten ahmiminen ja pakonomainen ostaminen, hyperseksuaalisuus ja sairaalloinen pelihimo, sekavuus, ummetus, harhaluulo, heitehuimaus, dyskinesia, uupumus, aistiharhat, päänsärky, hyperkinesiat, ylensyöminen, hypotensio, unettomuus, libidohäiriöt, pahoinvointi, vainoharhaisuus, perifeerinen turvotus, kutina, ihottuma ja muu yliherkkyys, levottomuus, uneliaisuus, äkillinen nukahtaminen, pyörtyminen, näköhäiriöt mukaan lukien näön hämärtyminen ja huonontunut näöntarkkuus, oksentelu, painon väheneminen, painon lisääntyminenFörväntade biverkningar Följande biverkningar kan förväntas vid behandling med MIRAPEXIN: onormala drömmar, minnesförlust, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässiga symtom som hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende; förvirring, förstoppning, vanföreställningar, yrsel, dyskinesi, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, sömnlöshet, störningar av libido, illamående, paranoia, perifert ödem, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synstörningar inklusive dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning, viktökning
Ihoreaktiot kuten erythema, kutina ja urtikariaHudreaktioner såsom erytem, pruritus och urtikaria
Paikallisia yliherkkyysreaktioita (pistoskohdan punoitus, turvotus ja kutina) voi esiintyä insuliinihoidon aikanaLokala överkänslighetsreaktioner (rodnad, svullnad och klåda vid injektionsstället) kan uppkomma vid behandling med insulin
Kutina Akne Kynsisairaus Kuiva iho Eksfoliatiivinen dermatiitti SelkäkipuKlåda Akne Nagelsjukdom Torr hud Exfoliativ dermatit
Ota välittömästi yhteys lääkäriin • Yliherkkyys (kuten ihottuma, kutina, ihon punoitus ja turvotus) • Huonovointisuus (pahoinvointiKontakta läkare omedelbart • Överkänslighet (såsom utslag, kliande hud, hudrodnad, svullnad i huden) • Illamående
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper ‧ Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symptom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Näitä haittavaikutuksia esiintyy alle ‧ potilaalla ‧: sta. • ihon tuntoherkkyyden väheneminen tai voimistuminen • silmien ärsytys, turvotus, eritteen vuoto silmistä, silmien kutina tai punoitus, kuivasilmäisyys (silmähäiriöiden merkkejä) • suun kuivuminen • närästys, vatsan turvotus tai pullotus • rintojen kipu • nenäverenvuoto • ruokahalun voimistuminen • ahdistuneisuus • masennus • virtsaamisvaikeudet ja kipu virtsatessa, virtsaamistarpeen voimistuminen • erektiohäiriöt • miesten rintojen suureneminen • flunssankaltaiset oireet • vapina • näöntarkkuuden heikkeneminen • tiheästi toistuva virtsaaminen • poikkeavat arvot munuaisten toimintakokeissa • voimakas päänsärky, johon liittyy usein pahoinvointia, oksentelua ja valoarkuutta Jos jokin näistä haittavaikutuksista on vaikea, kerro siitä lääkärillesiDessa biverkningar kan drabba färre än ‧ av ‧ patienter. • minskad eller ökad hudkänslighet • irritation, svullnad, utsöndring, klåda eller rodnad i ögonen, torra ögon (tecken på ögonsjukdom) • muntorrhet • halsbränna, svullen eller uppblåst buk • bröstsmärta • näsblod • ökad aptit • oro • depression • svårigheter och smärta när du kastar vatten, kraftig känsla av att behöva kissa • oförmåga att uppnå eller hålla kvar erektion • bröstförstoring hos män • influensaliknande symtom • darrningar • minskad synskärpa • behov att kissa ofta • onormala njurfunktionsvärden • svår huvudvärk, ofta följt av illamående, kräkningar och ljuskänslighet Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare
Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettning
Näytetään sivua 1. Löydetty 764 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kutina.Löydetty: 0,402 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.