Käännökset kielelle ruotsi:

  • klåda   
  • klia   
  • skabb   

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta suomi -ruotsi. (1)

kutistaklia; skabb

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kutina", käännösmuisti

add example
Muita, lieviä tai kohtalaisia oireita olivat hengenahdistus, kireyden tunne kurkussa, epämiellyttävä tunne rinnassa, kuumat aallot, kutina, urtikaria, kasvoödeema, angioneuroottinen ödeema, nuha, bronkospasmi, tihentynyt hengitys, vinkuva hengitys, hypertensio, hypotensio, takykardia, sydämentykytykset, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, infuusioon liittyvä kipu; esim. raajojen kipu, lihassärky ja päänsärkyÖvriga symtom var lindrig eller måttlig dyspné, trånghetskänsla i svalget, besvär i bröstet, rodnad, klåda, urtikaria, ansiktsödem, angioneurotiskt ödem, rinit, bronkospasm, takypné, väsande andning, hypertoni, hypotoni, takykardi, palpitationer, buksmärta, illamående, kräkning, infusionsrelaterad smärta inklusive smärta i ben och armar, myalgi samt huvudvärk
Allergiset reaktiot (esim. ihottuma, kutina, yliherkkyysAllergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet
Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, ‧ kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikariaHallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
Melko harvinainen yliherkkyys, kutina, ihottuma Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
muutokset, kutina, ihon rasvoittuminen ja hilseily, ihon värin muuttuminen, ihon haavat, kasvojen turvotus, hikoilu, raskausarvetUndersökningar: sänkt glukostolerans, viktökning, viktminskning, ökad halt bilirubin, förändrade hormonnivåer, avvikande laboratorietester
Yleistyneet ihoreaktiot kuten kutina, urtikaria ja määrittelemätön ihottumaGenerella hudreaktioner inklusive klåda, urtikaria och ospecifika hudutslag
Maksan suurentuma, hyperbilirubinemia Alopesia, kutina *, ihon kuivuminen *, ihottuma *Hepatomegali, hyperbilirubinemi Alopeci, pruritus *, torr hud *, utslag *
Tärkeimmissä kontrolloiduissa tutkimuksissa pistoskohdan reaktioita (punoitus ja/tai kutina, verenvuoto, kipu tai turvotus) ilmeni ‧ %: lla Humiraa ja ‧ %: lla plaseboa tai vaikuttavaa vertailuvalmistetta saaneista potilaistaI de pivotala kontrollerade studierna utvecklade ‧ % av patienterna som behandlades med Humira, reaktioner på injektionsstället (erythem och/eller klåda, blödning, smärta eller svullnad), jämfört med ‧ % av patienterna som fick placebo eller aktiv jämförande substans
Paikallisia yliherkkyysreaktioita (pistoskohdan punoitus, turvotus ja kutina) voi esiintyä insuliinihoidon aikanaLokala överkänslighetsreaktioner (rodnad, svullnad och klåda vid injektionsstället) kan uppkomma vid behandling med insulin
Melko harvinainen: alopesia, kasvojen ödeema/yleistynyt ödeema Harvinainen: ihottuma, kutina, purpuraMindre vanlig: alopeci, ödem i ansiktet/generellt ödem Sällsynt: hudutslag, pruritus, purpura
Melko harvinainen-Paikallinen yliherkkyys Insuliinihoidon aikana saattaa esiintyä paikallisia yliherkkyysreaktioita (punoitus, turvotus ja kutina pistoskohdassaMindre vanlig-Lokal överkänslighetsreaktion Lokala överkänslighetsreaktioner (rodnad, svullnad och klåda på injektionsstället) kan uppträda vid behandling med insulin
Syömishäiriöt: vähentyneestä syömisestä tai syömättömyydestä johtuva voimakas painonlasku • iho-oireet, kuten polttelun tunne iholla, kutina, lisääntynyt hikoilu, yöhikoilu • luusto-ja lihashäiriöt, kuten lisääntynyt lihasjänteys, kipu, nivelsärky, lihassärky, selkä-ja niskakipu • yleisoireet, kuten tuumorikipu, kasvojen ja ihon voimakas punoitus, huonovointisuus, uupumus, vilunväristykset, usean elimen toimintavajausÄtstörningar: minskad aptit vilket leder till farlig viktminskning. • Hudsymtom, brännande känsla i huden, klåda, ökade svettningar, nattliga svettningar. • Symtom i muskler och skelett, onormal ökning av muskelspänning, smärta, ledvärk, muskelvärk, rygg-och nackvärk. • Allmänna symtom, tumörsmärta, rodnad i anskiktet och på andra delar på huden, allmän obehag-eller sjukdomskänsla, influensasymtom, trötthet, frossa, försämring av flera organ
Kuten millä tahansa insuliinihoidolla, pistoskohdan reaktioita (kipu, kutina, nokkosihottuma, turvotus, tulehdus) voi esiintyäI likhet med annan insulinbehandling kan reaktioner på injektionsstället uppträda och ge smärta, klåda, urticaria, svullnad och inflammation
Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät ‧ käyttäjällä ‧: sta) • epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat), sekavuus, epätavalliset unet, univaikeudet • Parkinsonin tautiin liittyvät tahattomat liikkeet (dyskinesia), huimauksen tunne seisomaan noustaessa verenpaineen alenemisen seurauksena, päänsärky • oksentelu, ripuli, ummetus, närästys, suun kuivuminen • suurentuneet tai poikkeavat maksan toimintakoetulokset • ihottuma, punoitus, kutina, hikoilun lisääntyminen • säärten ja jalkaterien turpoaminen, heikotuksen tunne, painon lasku • kaatumisetVanliga biverkningar (uppträder hos fler än ‧ av ‧, men färre än ‧ av ‧ patienter) • syn-och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), förvirring, ovanliga drömmar, svårighet att sova • ofrivilliga rörelser relaterade till Parkinsons sjukdom (dyskinesi), yrsel vid resande från sittande eller liggande ställning på grund av blodtrycksfall, huvudvärk • kräkningar, diarré, förstoppning, halsbränna, muntorrhet • förhöjda eller onormala leverfunktionsvärden • utslag, rodnad, klåda, ökad svettning • svullnad i ben och fötter, svaghetskänsla, viktminskning • falltendens
Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
Yleisiä (> ‧ potilaasta), pistoskohdassa havaitut sivuvaikutukset: mustelmat, kutinaVanliga (fler än ‧ på ‧ patienter), biverkningar vid injektionsstället inkluderar: blåmärken, klåda
Melko harvinainen: • pahoinvointi; oksentelu • ruokatorven tai vatsan ärsytys tai tulehdus • musta tai tervamainen uloste • ihottuma; kutina; ihon punoitusMindre vanliga: • illamående, kräkning • irritation eller inflammation i matstrupen eller magen • svart eller tjärliknande avföring • utslag, klåda, hudrodnad
Odotettavissa olevat haittavaikutukset Seuraavia haittavaikutuksia on odotettavissa SIFROL-hoidon aikana: epänormaalit unet, muistinmenetys, heikentyneeseen impulssikontrolliin ja pakko-oireiluun liittyvät käyttäytymisoireet kuten ahmiminen ja pakonomainen ostaminen, hyperseksuaalisuus ja sairaalloinen pelihimo, sekavuus, ummetus, harhaluulo, heitehuimaus, dyskinesia, uupumus, aistiharhat, päänsärky, hyperkinesia, ylensyöminen, hypotensio, unettomuus, libidohäiriöt, pahoinvointi, vainoharhaisuus, perifeerinen turvotus, kutina, ihottuma ja muu yliherkkyys, levottomuus, uneliaisuus, äkillinen nukahtaminen, pyörtyminen, näköhäiriöt mukaan lukien näön hämärtyminen ja huonontunut näöntarkkuus, oksentelu, painon väheneminen, painon lisääntyminenFörväntade biverkningar Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med SIFROL: onormala drömmar, minnesförlust, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässiga symtom som hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende; förvirring, förstoppning, vanföreställningar, yrsel, dyskinesi, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, sömnlöshet, störningar av libido, illamående, paranoia, perifert ödem, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synstörningar inklusive dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning, viktökning
Harvinaiset (esiintyy alle ‧ potilaalla ‧: sta): levottomuus; korvien soiminen (tinnitus); pyörtyminen: normaalia suurempi virtsaneritys tai virtsaamistarve; kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektio; painostava olo; alhainen verenpaine, jonka oireita ovat heitehuimaus ja sekavuus; runsas hikoilu; ihottuma joka puolella kehoa; kutina; lihaskouristuksetSällsynta (uppträder hos färre än ‧ av ‧ patienter): oroskänsla; öronringningar (tinnitus); svimning; större urinmängd än vanligt eller ökad vattenkastningsfrekvens; oförmåga att få eller upprätthålla erektion; tyngdkänsla; lågt blodtryck med symtom som yrsel, förvirring; kraftig svettning; hudutslag över hela kroppen; klåda, muskelkramp
Alopesia, kuiva iho, ekseema, eksfoliatiivinen dermatiitti, makulopapulaarinen ihottuma, kynsihäiriö, kutina, seborrea, ihonvärin muutokset, ihon haavaumat, kasvojen turvotus, hikoilu, ihon arpijuovatAlopeci, torr hud, eksem, exfoliativ dermatit, makulopapulära utslag, nagelförändringar, pruritus, seborré, hudmissfärning, sår i huden, ansiktsödem, svettning, hud striae
Hyvin yleiset (yli ‧ potilaalla ‧: stä): • pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, turvotus, punoitus tai kutinaMycket vanliga (hos fler än ‧ av ‧ patienter): • Reaktioner vid injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda
Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettning
Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot• Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska Förknippade symtomkan innefattainkludera omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
Aerius-valmistetta käytetään lievittämään oireita allergisessa nuhassa (allergian kuten heinänuhan tai pölypunkkiallergian aiheuttama nenäontelon tulehdus) tai nokkosihottumassa (urtikaria, allergian aiheuttama ihosairaus, jonka oireita ovat kutina ja nokkospaukamatAerius används för att lindra symtomen vid allergisk rinit (inflammation i näsgångarna som orsakas av en allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) eller urtikaria (en hudåkomma som orsakas av en allergi, med symptom som klåda och nässelutslag
Yleisiä haittavaikutuksia Lisonorm-tablettien kliinisessä tutkimuksessa olivat seuraavat: päänsärky, yskä, huimaus, sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke) ja kutinaVanliga biverkningar i en klinisk prövning med Lisonormtabletter innefattade huvudvärk, hosta, yrsel, hjärtklappning (hjärtat slår snabbare eller oregelbundet) samt klåda
Näytetään sivua 1. Löydetty 764 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kutina.Löydetty: 0,641 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.