Käännökset kielelle ruotsi:

  • klåda   
  • klia   
  • skabb   

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta suomi -ruotsi. (1)

kutista
klia; skabb

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kutina", käännösmuisti

add example
fi Muita, lieviä tai kohtalaisia oireita olivat hengenahdistus, kireyden tunne kurkussa, epämiellyttävä tunne rinnassa, kuumat aallot, kutina, urtikaria, kasvoödeema, angioneuroottinen ödeema, nuha, bronkospasmi, tihentynyt hengitys, vinkuva hengitys, hypertensio, hypotensio, takykardia, sydämentykytykset, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, infuusioon liittyvä kipu; esim. raajojen kipu, lihassärky ja päänsärky
sv Övriga symtom var lindrig eller måttlig dyspné, trånghetskänsla i svalget, besvär i bröstet, rodnad, klåda, urtikaria, ansiktsödem, angioneurotiskt ödem, rinit, bronkospasm, takypné, väsande andning, hypertoni, hypotoni, takykardi, palpitationer, buksmärta, illamående, kräkning, infusionsrelaterad smärta inklusive smärta i ben och armar, myalgi samt huvudvärk
fi Allergiset reaktiot (esim. ihottuma, kutina, yliherkkyys
sv Allergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet
fi Hallusinaatiot Psyykkiset häiriöt Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, Hermosto psykomotorinen hyperaktiivisuus, ‧ kouristuskohtaukset Takykardia, sydämen tykytys Sydän Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, Ruoansulatuselimistö ruoansulatushäiriöt, ripuli Maksaentsyymien kohoaminen, bilirubiiniarvojen Maksa-ja sappi kohoaminen, maksatulehdus Lihaskipu Luusto, lihakset ja sidekudos Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, Yleisoireet hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikaria
sv Hallucinationer Psykiska störningar Yrsel, somnolens, insomnia, psykomotorisk Centrala och perifera nervsystemet hyperaktivitet, kramper Takykardi, palpitationer Hjärtat Buksmärtor, nausea, kräkningar, dyspepsi, diarré Magtarmkanalen Förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin, hepatit Lever och gallvägar Myalgi Muskuloskeletala systemet och bindväv Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaxi, Allmänna symtom angioödem, dyspné, pruritus, hudutslag och urtikaria
fi Melko harvinainen yliherkkyys, kutina, ihottuma Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
sv Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
fi muutokset, kutina, ihon rasvoittuminen ja hilseily, ihon värin muuttuminen, ihon haavat, kasvojen turvotus, hikoilu, raskausarvet
sv Undersökningar: sänkt glukostolerans, viktökning, viktminskning, ökad halt bilirubin, förändrade hormonnivåer, avvikande laboratorietester
fi Yleistyneet ihoreaktiot kuten kutina, urtikaria ja määrittelemätön ihottuma
sv Generella hudreaktioner inklusive klåda, urtikaria och ospecifika hudutslag
fi Maksan suurentuma, hyperbilirubinemia Alopesia, kutina *, ihon kuivuminen *, ihottuma *
sv Hepatomegali, hyperbilirubinemi Alopeci, pruritus *, torr hud *, utslag *
fi Tärkeimmissä kontrolloiduissa tutkimuksissa pistoskohdan reaktioita (punoitus ja/tai kutina, verenvuoto, kipu tai turvotus) ilmeni ‧ %: lla Humiraa ja ‧ %: lla plaseboa tai vaikuttavaa vertailuvalmistetta saaneista potilaista
sv I de pivotala kontrollerade studierna utvecklade ‧ % av patienterna som behandlades med Humira, reaktioner på injektionsstället (erythem och/eller klåda, blödning, smärta eller svullnad), jämfört med ‧ % av patienterna som fick placebo eller aktiv jämförande substans
fi Paikallisia yliherkkyysreaktioita (pistoskohdan punoitus, turvotus ja kutina) voi esiintyä insuliinihoidon aikana
sv Lokala överkänslighetsreaktioner (rodnad, svullnad och klåda vid injektionsstället) kan uppkomma vid behandling med insulin
fi Melko harvinainen: alopesia, kasvojen ödeema/yleistynyt ödeema Harvinainen: ihottuma, kutina, purpura
sv Mindre vanlig: alopeci, ödem i ansiktet/generellt ödem Sällsynt: hudutslag, pruritus, purpura
fi Melko harvinainen-Paikallinen yliherkkyys Insuliinihoidon aikana saattaa esiintyä paikallisia yliherkkyysreaktioita (punoitus, turvotus ja kutina pistoskohdassa
sv Mindre vanlig-Lokal överkänslighetsreaktion Lokala överkänslighetsreaktioner (rodnad, svullnad och klåda på injektionsstället) kan uppträda vid behandling med insulin
fi Syömishäiriöt: vähentyneestä syömisestä tai syömättömyydestä johtuva voimakas painonlasku • iho-oireet, kuten polttelun tunne iholla, kutina, lisääntynyt hikoilu, yöhikoilu • luusto-ja lihashäiriöt, kuten lisääntynyt lihasjänteys, kipu, nivelsärky, lihassärky, selkä-ja niskakipu • yleisoireet, kuten tuumorikipu, kasvojen ja ihon voimakas punoitus, huonovointisuus, uupumus, vilunväristykset, usean elimen toimintavajaus
sv Ätstörningar: minskad aptit vilket leder till farlig viktminskning. • Hudsymtom, brännande känsla i huden, klåda, ökade svettningar, nattliga svettningar. • Symtom i muskler och skelett, onormal ökning av muskelspänning, smärta, ledvärk, muskelvärk, rygg-och nackvärk. • Allmänna symtom, tumörsmärta, rodnad i anskiktet och på andra delar på huden, allmän obehag-eller sjukdomskänsla, influensasymtom, trötthet, frossa, försämring av flera organ
fi Kuten millä tahansa insuliinihoidolla, pistoskohdan reaktioita (kipu, kutina, nokkosihottuma, turvotus, tulehdus) voi esiintyä
sv I likhet med annan insulinbehandling kan reaktioner på injektionsstället uppträda och ge smärta, klåda, urticaria, svullnad och inflammation
fi Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät ‧ käyttäjällä ‧: sta) • epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat), sekavuus, epätavalliset unet, univaikeudet • Parkinsonin tautiin liittyvät tahattomat liikkeet (dyskinesia), huimauksen tunne seisomaan noustaessa verenpaineen alenemisen seurauksena, päänsärky • oksentelu, ripuli, ummetus, närästys, suun kuivuminen • suurentuneet tai poikkeavat maksan toimintakoetulokset • ihottuma, punoitus, kutina, hikoilun lisääntyminen • säärten ja jalkaterien turpoaminen, heikotuksen tunne, painon lasku • kaatumiset
sv Vanliga biverkningar (uppträder hos fler än ‧ av ‧, men färre än ‧ av ‧ patienter) • syn-och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), förvirring, ovanliga drömmar, svårighet att sova • ofrivilliga rörelser relaterade till Parkinsons sjukdom (dyskinesi), yrsel vid resande från sittande eller liggande ställning på grund av blodtrycksfall, huvudvärk • kräkningar, diarré, förstoppning, halsbränna, muntorrhet • förhöjda eller onormala leverfunktionsvärden • utslag, rodnad, klåda, ökad svettning • svullnad i ben och fötter, svaghetskänsla, viktminskning • falltendens
fi Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä
sv • Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
fi Yleisiä (> ‧ potilaasta), pistoskohdassa havaitut sivuvaikutukset: mustelmat, kutina
sv Vanliga (fler än ‧ på ‧ patienter), biverkningar vid injektionsstället inkluderar: blåmärken, klåda
fi Melko harvinainen: • pahoinvointi; oksentelu • ruokatorven tai vatsan ärsytys tai tulehdus • musta tai tervamainen uloste • ihottuma; kutina; ihon punoitus
sv Mindre vanliga: • illamående, kräkning • irritation eller inflammation i matstrupen eller magen • svart eller tjärliknande avföring • utslag, klåda, hudrodnad
fi Odotettavissa olevat haittavaikutukset Seuraavia haittavaikutuksia on odotettavissa SIFROL-hoidon aikana: epänormaalit unet, muistinmenetys, heikentyneeseen impulssikontrolliin ja pakko-oireiluun liittyvät käyttäytymisoireet kuten ahmiminen ja pakonomainen ostaminen, hyperseksuaalisuus ja sairaalloinen pelihimo, sekavuus, ummetus, harhaluulo, heitehuimaus, dyskinesia, uupumus, aistiharhat, päänsärky, hyperkinesia, ylensyöminen, hypotensio, unettomuus, libidohäiriöt, pahoinvointi, vainoharhaisuus, perifeerinen turvotus, kutina, ihottuma ja muu yliherkkyys, levottomuus, uneliaisuus, äkillinen nukahtaminen, pyörtyminen, näköhäiriöt mukaan lukien näön hämärtyminen ja huonontunut näöntarkkuus, oksentelu, painon väheneminen, painon lisääntyminen
sv Förväntade biverkningar Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med SIFROL: onormala drömmar, minnesförlust, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässiga symtom som hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende; förvirring, förstoppning, vanföreställningar, yrsel, dyskinesi, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, sömnlöshet, störningar av libido, illamående, paranoia, perifert ödem, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synstörningar inklusive dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning, viktökning
fi Harvinaiset (esiintyy alle ‧ potilaalla ‧: sta): levottomuus; korvien soiminen (tinnitus); pyörtyminen: normaalia suurempi virtsaneritys tai virtsaamistarve; kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektio; painostava olo; alhainen verenpaine, jonka oireita ovat heitehuimaus ja sekavuus; runsas hikoilu; ihottuma joka puolella kehoa; kutina; lihaskouristukset
sv Sällsynta (uppträder hos färre än ‧ av ‧ patienter): oroskänsla; öronringningar (tinnitus); svimning; större urinmängd än vanligt eller ökad vattenkastningsfrekvens; oförmåga att få eller upprätthålla erektion; tyngdkänsla; lågt blodtryck med symtom som yrsel, förvirring; kraftig svettning; hudutslag över hela kroppen; klåda, muskelkramp
fi Alopesia, kuiva iho, ekseema, eksfoliatiivinen dermatiitti, makulopapulaarinen ihottuma, kynsihäiriö, kutina, seborrea, ihonvärin muutokset, ihon haavaumat, kasvojen turvotus, hikoilu, ihon arpijuovat
sv Alopeci, torr hud, eksem, exfoliativ dermatit, makulopapulära utslag, nagelförändringar, pruritus, seborré, hudmissfärning, sår i huden, ansiktsödem, svettning, hud striae
fi Hyvin yleiset (yli ‧ potilaalla ‧: stä): • pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, turvotus, punoitus tai kutina
sv Mycket vanliga (hos fler än ‧ av ‧ patienter): • Reaktioner vid injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda
fi Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot Huomattava sokeritasapainon muutos (paraneminen tai huononeminen) voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä
sv • Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska reaktioner kan innefatta omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettning
fi Muita haittavaikutuksia ovat • Koko elimistöön vaikuttava allerginen reaktio Siihen liittyviä oireita voivat olla laajat ihoreaktiot (ihottuma ja kutina koko vartalolla), vaikea ihon tai limakalvojen turvotus (angioedeema), hengenahdistus, verenpaineen lasku, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys ja hikoilu. • Silmäreaktiot
sv • Systemiska allergiska reaktioner Symtom förknippade med systemiska allergiska Förknippade symtomkan innefattainkludera omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), allvarlig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar
fi Aerius-valmistetta käytetään lievittämään oireita allergisessa nuhassa (allergian kuten heinänuhan tai pölypunkkiallergian aiheuttama nenäontelon tulehdus) tai nokkosihottumassa (urtikaria, allergian aiheuttama ihosairaus, jonka oireita ovat kutina ja nokkospaukamat
sv Aerius används för att lindra symtomen vid allergisk rinit (inflammation i näsgångarna som orsakas av en allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) eller urtikaria (en hudåkomma som orsakas av en allergi, med symptom som klåda och nässelutslag
fi Yleisiä haittavaikutuksia Lisonorm-tablettien kliinisessä tutkimuksessa olivat seuraavat: päänsärky, yskä, huimaus, sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke) ja kutina
sv Vanliga biverkningar i en klinisk prövning med Lisonormtabletter innefattade huvudvärk, hosta, yrsel, hjärtklappning (hjärtat slår snabbare eller oregelbundet) samt klåda
Näytetään sivua 1. Löydetty 764 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kutina.Löydetty: 0,923 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.