ääntäminen:      

Käännökset kielelle suomi:

 • kylmä   
  (Noun  )
   
  Ett tillstånd med låg temperatur.
 • kylmyys   
  (Noun  )
 • pakkanen   
  (Noun  )
 • viileys   

Muita merkityksiä:

 
Att göra svalare eller kallare.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta ruotsi -suomi. (3)

kylreisi; jääkaappi
kylarejäähdytin
kylighillitty; viileä; synkeä

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kyla", käännösmuisti

add example
Kyl av kolven omedelbart under kallt rinnande vattenJäähdytetään välittömästi kylmässä juoksevassa vedessä
När hela fiskeriprodukter som hanteras på sådana fartyg används direkt för framställning av fiskolja som är avsedd att användas som livsmedel, får dock råvaran utan att kylas bearbetas upp till ‧ timmar efter fångsten eller lastningen på fartyget, förutsatt att fiskeriprodukterna fortfarande uppfyller kriterierna på färskhetKun edellä tarkoitetuilla aluksilla käsiteltyjä kokonaisia kalastustuotteita käytetään suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetun kalaöljyn valmistukseen, raaka-ainetta voidaan jalostaa enintään ‧ tuntia ilman jäähdytystä pyynnin tai alukseen purun jälkeen edellyttäen, että kalastustuotteet täyttävät edelleen tuoreusvaatimukset
Från Europa har det hittills kommit närmast enstämmiga fördömanden av de israeliska insatserna för att bekämpa och utrota terrorismen, och bara ett ljummet och formellt fördömande av de självmordsbombare och mördare som slår till i Israel på samma kyliga och cyniska sätt som de självmordspiloter som slog till i USA.Euroopan suunnalta on tähän päivään asti kuultu miltei yksipuolisesti jyrkkäsävyisiä tuomioita Israelin toimista, joilla se on pyrkinyt tukahduttamaan ja hävittämään terrorismia, ja vain lievän ja tavanomaisen tuomion itsemurhaiskujen tekijöiden toimista, joilla ne iskivät Israelin kimppuun samalla selvänäköisellä ja kyynisellä menetelmällä kuin Yhdysvaltoihin iskeneet itsemurhalentäjät.
Operatörer av följande stationära applikationer: kyl‐, luftkonditionerings‐ och värmepumpsutrustning, inklusive deras kretsar, samt brandskyddssystem som innehåller fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I skall, genom att vidta alla åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte medför orimliga kostnaderKiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden ja ‐piirien sekä palontorjuntalaitteistojen, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja fluorattuja kasvihuonekaasuja, haltijan on kaikin sellaisin toimin, jotka ovat teknisesti toteutettavissa ja joista ei koidu suhteettomia kustannuksia
Tillverkare av kyl-och frysapparater är skyldiga att för varje apparat som omfattas av detta direktiv fastställa elförbrukningen i överensstämmelse med det förfaranden som gäller enligt europeisk standard EN ‧, samt att fastställa apparatens överensstämmelse med kraven i artikelKylmälaitteiden valmistajat ovat velvollisia määrittämään kunkin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kylmälaitteen sähkönkulutuksen standardissa EN ‧ esitettyjen menettelyjen mukaisesti sekä vahvistamaan, että laite on ‧ artiklan vaatimusten mukainen
Vi kommer från Jaltas kyla men klimatet i EU håller på att bli kallt och egoistiskt.Tulemme Jaltan kylmästä ilmapiiristä, mutta Euroopan ilmapiiri on muuttumassa jäiseksi ja itsekkääksi.
Kylaren måste regleras så att den ger ett jämnt flöde av kondensatJäähdytin on säädettävä niin, että ainetta kondensoituu jatkuvasti
kylas så snart som möjligt och bibehålla de temperaturer som anges i kapitel VIIne jäähdytetään niin pian kuin mahdollista ja pidetään ‧ luvussa vahvistetuissa lämpötiloissa
Blandningen kyls och får vilaMassan lepuuttaminen ja jäähdytys
Kyl-/fryshusKylmävarasto
Jag berättade väl om vår kyl?Muistatko, kun kerroin sinulle jääkaapistamme?
Vet Kyle nåt om detta?Tietääkö Kyle tästä mitään?
Det föreslås också att man ökar universitetens närvaro i massmedia och främjar distansutbildningar på universiteten, de har krävt det av oss, och samtidigt att det inrättas ett ?universitetens huvudsäte?, ett centrum där de kan mötas så att förbindelserna inte bara sker över Internet, eller på ett kyligt avstånd, utan att det kan skapas ett utrymme för universitetsdebatt.On niin ikään ehdotettu, että lisätään yliopistojen toiminnan esittelyä tiedotusvälineissä ja etäyliopistojen tukemista, sillä etäyliopistot ovat meiltä tätä pyytäneet. Samaan aikaan on ehdotettu myös sellaisen yliopistojen keskuksen perustamista, jossa yliopistojen edustajat voisivat tavata toisiaan, jotta vältetään Internetin kautta tapahtuva etäinen yhteydenpito ja jotta Euroopassa olisi foorumi yliopistokeskustelulle.
Om de inte bereds omedelbart efter slakt, skall de förvaras i kylaJos niitä ei jalosteta välittömästi teurastuksen jälkeen, ne on pidettävä jäähdytettyinä
i fråga om dryckeskylar tillämpa följande villkor: i första hand kan företagen, när kylen tillhandahålls som ett lån utan kostnad, kräva ensamrätt på dryckeskylen, utom när ingen annan installerad kylkapacitet för drycker som kunderna har direkt tillgång till finns tillgänglig på försäljningsstället, i vilket fall kunden får använda minst ‧ % av dryckeskylen för andra produkter som denne väljernoudattamaan juomien kylmälaitteiden osalta seuraavia ehtoja: ensiksikin, jos kylmälaite lainataan ilmaiseksi, yhtiöt voivat edellyttää, että sitä käytetään yksinomaan TCCC-merkkisten hiilihapollisten virvoitusjuomien säilyttämiseen, mutta jos myyntipisteessä ei ole muuta kuluttajan suoraan käytettävissä olevaa juomien kylmäsäilytystilaa, asiakas voi käyttää vähintään ‧ prosenttia kylmälaitteesta valitsemaansa tuotteeseen
Samtliga andra system (bromsvätskebehållare, kylare osv.) får vara tommaKaikki muut järjestelmät (jarrunestesäiliöt, jäähdytin jne.) voivat olla tyhjiä
Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg som förtecknas i bilaga BTuotteiden on tultava tämän päätöksen liitteessä B olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta
Fiskeriprodukterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl-eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt förteckningen i bilagaKalastustuotteiden on oltava lähtöisin liitteessä ‧ olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai pakastusaluksesta
Förvaras i skydd mot kylaÄlä säilytä kylmässä
Vad är det Kyle?Mitä nyt, Kyle?
Alla kvantiteter som lossas skall vägas varje art för sig innan de transporteras till kyl-eller fryshus eller annan destinationKaikki aluksesta puretut määrät on punnittava lajeittain ennen niiden kuljetusta kylmävarastoon tai muuhun määräpaikkaan
För kylar och frysar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna D–G, förutom vinkylskåp, ska etiketten utformas enligt följandeEnergiatehokkuusluokkiin D–G luokiteltujen kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, viinikaappeja lukuun ottamatta, merkin rakenne on seuraavanlainen
Näytetään sivua 1. Löydetty 1185 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kyla.Löydetty: 0,707 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.